Artiklar av Daniel Stattin

Nr 2 2021/22

Recension

s. 534 Bo Berndtsson, Compliance. Vad gör du och ditt företag när ingen ser? Norstedts Juridik, 2021, 160 s.

 

Nr 2 2020/21

Artikel

s. 346 Finansinspektionens sanktionsprövning

 

Nr 1 2020/21

Recension

s. 262 Dennis Westermark, Monica Lagercrantz och Ola Svanberg, Om incitamentsprogram, Norstedts Juridik 2019, 380 s.

 

Nr 4 2018/19

Recension

s. 968 Gustaf Sjöberg, Reglering av banker (ak.avh.), Jure 2018, 527 s.

 

Nr 1 2017/18

Rättsfall

s. 162 Aktiemarknadsnämndens avgöranden i Rezidor-fallen

 

Nr 4 2012/13

Rättsfall

s. 929 Särskild granskare i koncernförhållanden

 

Nr 3 2011/12

Debatt

s. 755 Några anmärkningar om aktieägaravtal som rättsinstitut

 

Nr 1 2011/12

Debatt

s. 256 Särskilda majoritetskrav i aktiemarknadsrätten

 

Nr 4 2010/11

Rättsfall

s. 934 Tillämpning av reglerna om budplikt

 

Nr 3 2010/11

Debatt

s. 769 Finansinspektionens rättstillämpning – några kritiska synpunkter utifrån HQ Bank-fallet

 

Nr 1 2010/11

Artikel

s. 34 Aktiemarknadsbolags förberedelser inför takeover-erbjudanden

Recension

s. 225 Mårten Knuts, Kursmanipulation på värdepappersmarknaden (ak. avh.), Helsingfors, 2010, 379 s.

 

Nr 1 2009/10

Rättsfall

s. 126 Några frågor om personligt betalningsansvar i aktiebolag

Recension

s. 157 Stefan Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag. Kommentar till kap. 25:13–20 ABL, Norstedts Juridik, 2008, 231 s.

 

Nr 3 2008/09

Rättsfall

s. 661 Något om begreppet insiderinformation

 

Nr 4 2007/08

Artikel

s. 873 Dispenser från budplikt vid Volkswagens köp av Scania-aktier

 

Nr 3 2006/07

Rättsfall

s. 721 Om Aktiemarknadsnämndens kompetens, aktieägargrupper och valberedning

 

Nr 1 2006/07

Debatt

s. 259 Perspektiv på Enron

 

Nr 3 2005/06

Debatt

s. 726 Valberedning i aktiebolag

 

Nr 1 2004/05

Artikel

s. 99 Om aktieägaravtal

 

Nr 2 1999/00

Rättsfall

s. 434 EG-domstolen tolkar reglerna i första bolagsdirektivet rörande rätten att företräda ett aktiebolag