Artiklar av Bertil Bengtsson

Nr 1 2020/21

Rättsfall

s. 172 Girjas-domen

 

Nr 3 2017/18

Recension

s. 735 Håkan Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten (Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer, bok II.), Iustus förlag, Uppsala 2013, 513 s. – Ersättningsproblem i skadeståndsrätten. (Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer. Bok III.), Iustus förlag, Uppsala 2017, 1188 s.

 

Nr 2 2017/18

Artikel

s. 265 Om allmänna skadeståndsrättsliga principer

 

Nr 3 2012/13

Debatt

s. 743 Om Högsta domstolens nya skrivsätt

 

Nr 1 2012/13

Artikel

s. 3 Om europeisk och svensk försäkringsavtalsrätt

 

Nr 4 2008/09

Recension

s. 926 Åsa Åslund, Allemansrätten och markutnyttjande. Studier av ett rättsinstitut, Linköping Studies in Arts and Science No. 434, Linköping 2008, 309 s.

 

Nr 3 2008/09

Rättsfall

s. 643 Skadestånd vid felaktiga tillsättningsbeslut

 

Nr 1 2008/09

Artikel

s. 3 Utskottsbetänkanden som rättskälla

 

Nr 3 2003/04

Rättsfall

s. 609 Miljöskada i verksamhetens omgivning?

 

Nr 1 2002/03

Rättsfall

s. 124 Om skyddade intressen vid felaktiga tillståndsbeslut

 

Nr 3 1998/99

Recension

s. 706 Eva Lindell-Frantz: Nedsättning av försäkringsersättning

 

Nr 2 1995/96

Debatt

s. 525 Om skarpsinnig rättsfallstolkning

 

Nr 3 1993/94

Recension

s. 586 Gunnar K Eriksen: Alders tids bruk

 

Nr 5 1992/93

Recension

s. 939 Hans Fog m fl: Mark, politik och rätt. Om plan- och bygglagen i praktiken

 

Nr 2 1992/93

Artikel

s. 215 Försäkringsrörelselagens principer och civilrätten

 

Nr 4 1990/91

Artikel

s. 579 Hävningsrätten i nytt läge?

Recension

s. 709 Gabriel Michanek: Energirätt. En undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med särskild inriktning på frågor om energihushållning

 

Nr 3 1990/91

Recension

s. 499 Filip Bladini: Gruppskadeförsäkring—en ny försäkringsform

 

Nr 2 1990/91

Recension

s. 337 Lena Marcusson: Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet