Artiklar av Suzanne Wennberg

Nr 2 2018/19

Artikel

s. 298 Befogad kritik av det nya våldtäktsbrottet?

 

Nr 3 2016/17

Rättsfall

s. 722 Likgiltighetsuppsåtet igen – en ny dom som inte kommer att bli vägledande?

 

Nr 4 2011/12

Rättsfall

s. 905 Berusade eller drogade personers ansvar för brott – ny praxis på avvägar

 

Nr 3 2011/12

Rättsfall

s. 644 En civilrättslig brottmålsdom

 

Nr 3 2009/10

Rättsfall

s. 691 Advokaters ansvar för mutbrott – en kommentar till en ny dom från Högsta domstolen

 

Nr 2 2008/09

Debatt

s. 486 Varför är korruptionsbrotten – mutbrott och bestickning – så svårtillämpade? Inlägg med anledning av en ny dom från Högsta domstolen

 

Nr 3 2007/08

Recension

s. 781 Petter Asp, Från tanke till gärning. Del I Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt, Iustus förlag, 2005, 162 s. Del II Förberedelse och stämpling till brott, Iustus förlag, 2007, 248 s.

 

Nr 1 2007/08

Rättsfall

s. 156 Mobiltelefontrafik som bevismedel vid samarbete med okända (med)gärningsmän

 

Nr 4 2004/05

Recension

s. 916 Anna-Lena Dahlqvist, Skattebrott och skattelagarna

 

Nr 1 2004/05

Artikel

s. 113 Våldtäkt – med eller mot kvinnans vilja?

 

Nr 4 2003/04

Artikel

s. 841 Advokaters ansvar för penningtvätt

 

Nr 3 2003/04

Artikel

s. 599 Är kriminalisering en relevant metod för den kommersiella rättens efterlevnad?

 

Nr 3 2002/03

Artikel

s. 592 Från Malexander till Sambandscentralen – fördelar och farhågor med dömande i medgärningsmannaskap respektive medfrämjandeskap

 

Nr 3 1999/00

Artikel

s. 612 Behovet av straffrättslig särbehandling av psykiskt avvikande brottslingar – vad är myt och vad är verklighet?

 

Nr 2 1998/99

Debatt

s. 494 Zarembas bild av rättsväsendet – en kritisk kommentar

s. 523 Att välja och att vilja – några synpunkter på tvångsbegreppet enligt våldtktsbrottet

 

Nr 2 1997/98

Rättsfall

s. 506 Södertäljemålet och förhållandet mellan våldtäkt och sexuellt utnyttjande

 

Nr 4 1996/97

Recension

s. 1027 Ragnar Hauge: Straffrättens begrunnelser

 

Nr 3 1996/97

Rättsfall

s. 778 Klippanmålet och behandlingen av rasistiska motiv

 

Nr 3 1995/96

Rättsfall

s. 840 La Reinemålet och frågan om ansvar enligt rådgivarlagen

Recension

s. 872 Max Fredriksson & Ulf Malm: Brottsoffrens rättigheter i brottmålsprocessen. Andra upplagan

Debatt

s. 983 Vett och etikett i fråga om rättsfallsanalyser

 

Nr 5 1994/95

Rättsfall

s. 1022 Efterlängtad HIV-dom

Recension

s. 1082 Ståle Eskeland & Einar Høgetveit (red): Økonomiske förbrytelser og straff – juridiske grunnlagsproblemer

 

Nr 4 1994/95

Rättsfall

s. 728 Om överföring av HIV-smitta

 

Nr 3 1994/95

Rättsfall

s. 528 Den straffrättsliga bedömningen av felaktiga uttag hos penninginrättningar

 

Nr 1 1994/95

Rättsfall

s. 149 Ett nytt prejudikat angående kontokortsbedrägeri

 

Nr 3 1993/94

Artikel

s. 491 Bör våldtäkt alltid förutsätta tvång, även när brottsoffret är ett barn?

 

Nr 3 1992/93

Artikel

s. 511 Betydelsen av kvittningsgilla motfordringar vid skadebedömningen för olika förmögenhetsbrott

 

Nr 4 1991/92

Debatt

s. 761 Journalisten som lag- och rättsfallstolkare—några stötestenar

 

Nr 1 1991/92

Rättsfall

s. 112 Villfarelse eller ej—om subjektiv täckning av juridiska begrepp i brottsbeskrivningarna

 

Nr 2 1990/91

Rättsfall

s. 286 Om överskriden nödvärnsrätt respektive putativt nödvärn