Artiklar av Sture Bergström

Nr 4 2001/02

Rättsfall

s. 888 Fastställelse av Skatterättsnämndens förhandsbesked hos Regeringsrätten – en lyckad nyskapelse?

 

Nr 2 1995/96

Recension

s. 481 Anders Hultqvist: Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen