Artiklar av Börje Leidhammar

Nr 1 2002/03

Debatt

s. 232 Beviskrav i skatteprocess avseende eftertaxering och skattetillägg

 

Nr 4 1994/95

Recension

s. 797 Björn Westberg: Nordisk mervärdesskatterätt