Artiklar av Catharina Sitte

Nr 4 1994/95

Artikel

s. 682 Straffvärdebegreppet – sett utifrån ett behandlingsideologiskt och ett nyklassiskt perspektiv