Artiklar av Samuel Cavallin

Nr 1 2003/04

Artikel

s. 3 Om uppsåtsprövningen i svensk rätt efter prejudikatet NJA 2002 s. 449

 

Nr 3 2002/03

Debatt

s. 717 Om uppsåtstäckning och rättsfallet RH 2001:2

 

Nr 2 2002/03

Artikel

s. 251 Om kriminalisering med hjälp av vaga rekvisit