Artiklar av Janne Flyghed

Nr 4 1994/95

Recension

s. 782 Hanns von Hofer: Fängelset. Uppkomst – avskräckning – inkapacitering. Tre kriminologiska studier