Artiklar av Gunnar Brolin

Nr 4 2016/17

Rättsfall

s. 939 Solidariskt gäldskap – Slut på funderingar?

 

Nr 3 2014/15

Artikel

s. 558 Processuell partssuccession

 

Nr 3 2007/08

Debatt

s. 791 Mer om preskription av återvinning

 

Nr 2 1997/98

Debatt

s. 600 En svala gör ingen sommar – funderingar angående solidariskt gäldskap

 

Nr 2 1996/97

Debatt

s. 520 Oklar fordran enligt konkurslagen