Artiklar av Magnus Ramberg

Nr 4 2002/03

Skiljedomsrätt

s. 931 Några kommentarer till frågan om tillämpning av den s.k. särregeln vid tvångsinlösen av aktier

 

Nr 1 1996/97

Debatt

s. 235 Värderingsprinciper vid tvångsinlösen av aktier, de lege ferenda