Artiklar av Marcus Radetzki

Nr 3 2023/24

Artikel

s. 574 Enligt vilka principer bestäms ersättning enligt 15 § epizootilagen? Särskilt om ersättning för annat än döda djur

 

Nr 4 2021/22

Debatt

s. 1008 Några frågor om Justitiekanslerns beslutsutrymme vid beräkning av ersättning enligt frihetsberövandelagen

 

Nr 1 2019/20

Rättsfall

s. 216 Skogsbranden i Västmanland – skada i följd av trafik?

 

Nr 2 2017/18

Rättsfall

s. 415 Kan ett fordon som försatts i rörelse på grund av brand anses vara i trafik?

 

Nr 4 2016/17

Rättsfall

s. 972 Skadeståndsberäkning när reparationskostnad överstiger värdeminskning

 

Nr 2 2016/17

Rättsfall

s. 446 Kan en på stödben uppallad mobilkran anses vara i trafik?

 

Nr 4 2015/16

Rättsfall

s. 927 Beräkning av skadestånd avseende träd som avverkats olovligen

 

Nr 3 2012/13

Artikel

s. 523 Frivillig överlåtelse av försäkringsbestånd

 

Nr 3 2011/12

Rättsfall

s. 634 I vad mån beaktas ålder och bruk vid beräkning av skadestånd för totalskada på egendom?

 

Nr 2 2011/12

Rättsfall

s. 396 Vad är en skyddsåtgärd? Klarläggande med stor betydelse för statliga och kommunala väghållares rätt till trafikskadeersättning

 

Nr 2 2010/11

Artikel

s. 412 Felaktiga skadereglerarlöften. Några frågor om försäkringsgivares avtalsrättsliga bundenhet

 

Nr 1 2009/10

Rättsfall

s. 108 Hur ska olika skador skiljas från varandra vid tillämpning av försäkringsrättsliga regler om fordringspreskription?

 

Nr 2 2007/08

Artikel

s. 413 Värdering av skada på egendom enligt försäkringsavtalslagen

 

Nr 1 2007/08

Artikel

s. 66 Berikandeförbudet vid skadeförsäkring har upphävts: Innebörd – Motiv – Konsekvenser

 

Nr 4 2000/01

Rättsfall

s. 928 Skadeståndsansvar för reparationskostnad utöver skadans värde

 

Nr 1 1996/97

Artikel

s. 108 Avtalstolkning i nämnd och fastställandet av gällande rätt