Artiklar av Carl Svernlöv

Nr 1 2016/17

Recension

s. 231 Jessica Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt. Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter (ak. avh.), Jure, Stockholm 2016, 521 s.

 

Nr 3 2014/15

Recension

s. 649 Hanna Almlöf, Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet. En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag (ak. avh.), Internationella Handelshögskolan i Jönköping 2014, 434 s.

 

Nr 3 2013/14

Rättsfall

s. 682 Prosolviadomen – en djup respekt för det sannolika

 

Nr 3 2011/12

Recension

s. 714 Christina Ramberg under medverkan av Richard Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, Norstedts juridik, 2011, 201 s.

 

Nr 1 2010/11

Recension

s. 230 Torsten Sandström, Publicitet om bolagsbeslut – Verkan av registrering och kungörelse av uppgifter om aktiebolag, Norstedts Juridik, 2009, 351 s.

 

Nr 4 2009/10

Rättsfall

s. 929 Bolagsstämmobeslut som processförutsättning för skadeståndstalan enligt ABL

 

Nr 1 2009/10

Debatt

s. 211 Justeringar i 29 kap. aktiebolagslagen

 

Nr 2 2007/08

Debatt

s. 524 Fullmaktsröstning vid stämma – några praktiska noteringar

 

Nr 3 2005/06

Debatt

s. 738 Bolagskoden: Viktigt att bolagen utnyttjar möjligheten att ”förklara” istället för att slaviskt ”följa”

 

Nr 2 2003/04

Debatt

s. 454 Amerikansk extraterritorialitet; ytterligare exempel på olycklig lagstiftningsutveckling

 

Nr 4 2002/03

Rättsfall

s. 911 Actio pro socio och minoritetsägares talerätt enligt 15 kap. 9 § aktiebolagslagen

 

Nr 2 2001/02

Artikel

s. 356 Uppskjuten apport – om 2:9 a aktiebolagslagen