Artiklar av Manfred Löfvenhaft

Nr 2 1995/96

Debatt

s. 586 Stiftelser – egendomsskydd enligt 2 kap 18 § regeringsformen?