Artiklar av Eric M. Runesson

Nr 2 2016/17

Artikel

s. 295 Rätten som konkurrensmedel

 

Nr 4 2007/08

Skiljedomsrätt

s. 947 Byråjäv och skiljemannauppdrag prövat av HD

 

Nr 3 2002/03

Skiljedomsrätt

s. 673 Licensavtalet, skiljeavtalet och immaterialrätten

 

Nr 4 2000/01

Recension

s. 981 Bengt Lindell: Alternativ tvistlösning – särskilt medling och skiljeförfarande

 

Nr 1 1999/00

Skiljedomsrätt

s. 174 Medling i kommersiella tvister: Reglerna för Stockholms Handelskammares medlingsinstitut

 

Nr 3 1996/97

Debatt

s. 844 Rekonstruktion av avtal och rättsekonomi; en replik

 

Nr 2 1995/96

Recension

s. 515 Carl Thore Thoresson : Riskanalys av offerter och kontrakt