Artiklar av Claes Sandgren

Nr 4 2022/23

Recension

s. 953 Lovisa Halje, Rättslig operationalisering av företags samhällsansvar. Särskilt om avtalsrätt, köprätt, konsumentköprätt, marknadsföringsrätt och aktiebolagsrätt (ak.avh.), Uppsala universitet 2022, 671 s.

 

Nr 3 2022/23

Recension

s. 709 Eleonor Kristoffersson och Mais Qandeel, Law and Sustainable Development. Swedish Perspectives, Iustus 2021, 241 s.

 

Nr 3 2021/22

Recension

s. 775 Svante Nordin, Tanke och dröm, Svensk idéhistoria från 1900, Timbro förlag 2021, 447 s.

 

Nr 2 2021/22

Recension

s. 554 Lars-Gunnar Olsson, J.H. Schönheit, Ett sällsamt människoöde i stormaktstidens Sverige och Västerbotten, Riteon Förlag Umeå 2021, 175 s.

 

Nr 1 2021/22

Rättsfall

s. 217 Teliamålet om korruption – vilka lärdomar och slutsatser kan dras?

Recension

s. 270 Daniel Kahneman, Olivier Sibony och Cass R. Sunstein, Brus. Det osynliga felet som stör våra bedömningar – och vad du kan göra åt det, Volante 2021, 459 s.

 

Nr 2 2020/21

Recension

s. 509 Thorsten Cars & Natali Engstam Phalén, Mutbrott, Norstedts Juridik, fjärde uppl., Stockholm 2020, 277 s.

 

Nr 1 2020/21

Rättsfall

s. 211 Representation och mutbrott (”Musikmiddagarna”)

 

Nr 3 2019/20

Recension

s. 751 Richard Gordon, Michael Smyth & Tom Cornell, Sanctions Law, Hart Publishing, Oxford 2019, 287 s.

 

Nr 3 2017/18

Recension

s. 745 Christian Bredtoft Guldmann, Bestikkelse og korruption, Jura og compliance, Karnov Group, Köpenhamn 2017, 319 s.

 

Nr 4 2011/12

Artikel

s. 854 Om domarjäv – särskilt på skatteområdet

Debatt

s. 977 Har Juridiska fakulteten en framtid?

 

Nr 3 2009/10

Recension

s. 738 Regeringsrätten 100 år, Iustus Förlag AB, 2009, XII+605 s.

Debatt

s. 752 Etiska riktlinjer för domare och åklagare?

 

Nr 2 2009/10

Rättsfall

s. 318 Domarjäv

 

Nr 2 2007/08

Artikel

s. 283 Att bekämpa korruption – ett rättsligt perspektiv

 

Nr 4 2006/07

Artikel

s. 862 Nationella handlingsplaner för mänskliga rättigheter

Debatt

s. 1005 Självreferenser i rättsvetenskapen m.m.; kort replik

 

Nr 1 2006/07

Artikel

s. 106 Att mäta rättsvetenskaplig forskning

 

Nr 2 2005/06

Artikel

s. 349 Att söka anslag för rättsvetenskaplig forskning

 

Nr 1 2005/06

Artikel

s. 65 Hänvisningar i rättsvetenskapen

 

Nr 2 2004/05

Artikel

s. 297 Om teoribildning och rättsvetenskap

 

Nr 2 2003/04

Rättsfall

s. 368 Ekvivalenstolkning av patentkrav; interimistiskt förbud på grund av patentintrång

 

Nr 4 2000/01

Rättsfall

s. 938 Tolkning av patentkrav

 

Nr 4 1999/00

Artikel

s. 867 Vad gör juristen? Och hur? – del II

 

Nr 3 1999/00

Artikel

s. 591 Vad gör juristen? Och hur? – del 1

 

Nr 3 1998/99

Rättsfall

s. 666 Skyddet för företagshemligheter

 

Nr 4 1995/96

Artikel

s. 1035 Om empiri och rättsvetenskap (del II)

 

Nr 3 1995/96

Artikel

s. 726 Om empiri och rättsvetenskap (del I)

 

Nr 4 1993/94

Debatt

s. 929 En social avtalsrätt? – än en gång

 

Nr 4 1992/93

Artikel

s. 643 En social avtalsrätt? Del II

 

Nr 3 1992/93

Artikel

s. 456 En social avtalsrätt? Del I