Artiklar av Fredrik Sundberg

Nr 5 1989/90

Rättsfall

s. 684 Europadomstolens dom i målet markt intern Verlag GmbH och Klaus Beerman mot Västtyskland

 

Nr 2-3 1989/90

Debatt

s. 376 Rolf Langborger mot Sverige — ett referat av europadomstolens dom