Artiklar av Cecilia Magnusson Sjöberg

Nr 1 2011/12

Debatt

s. 263 ”Sexting” – hur hanterar vi elektroniska meddelanden av sexuell natur?

 

Nr 1 2009/10

Debatt

s. 166 SMS-meddelanden och handlingsoffentlighet

 

Nr 2 2004/05

Artikel

s. 334 Juridiska utmaningar på elmarknaden – IT-styrd tillsyn

 

Nr 4 2000/01

Artikel

s. 864 Elektroniska signaturer

 

Nr 3 1990/91

Artikel

s. 418 Rättssäker förvaltningsautomation? Myndigheternas datorisering och den rättsliga infrastrukturen