Artiklar av Madeleine Leijonhufvud

Nr 1 2009/10

Debatt

s. 183 Bonusar

 

Nr 4 2007/08

Debatt

s. 995 Replik: HD och den nya regleringen av sexualbrott mot barn

 

Nr 4 2005/06

Rättsfall

s. 900 HD prövar den nya regleringen av sexualbrott mot barn

 

Nr 1 2001/02

Recension

s. 152 Thorsten Cars: Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring

 

Nr 1 1999/00

Rättsfall

s. 160 Aftonbladsmålet

 

Nr 2 1998/99

Artikel

s. 338 Korruption och partifinanser

 

Nr 4 1996/97

Artikel

s. 940 Korruption – ett svenskt problem?

 

Nr 4 1994/95

Recension

s. 795 Knud Waaben: Strafferettens specielle del

 

Nr 4 1993/94

Recension

s. 839 Johs. AndenÆs: Straffen som problem

 

Nr 4 1991/92

Rättsfall

s. 704 Fusk med kilometerräknare—urkundsförfalskning?