Artiklar av Jan Ramberg

Nr 1 2016/17

Recension

s. 228 Jon Kihlman, CISG. En kommentar, Karnov Group 2015

 

Nr 2 2007/08

Recension

s. 498 Jakob Heidbrink, Logistikavtalet. Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö. Ak. avh., Iustus Förlag, Uppsala 2005, 313 s.

 

Nr 2 2001/02

Rättsfall

s. 405 Mysteriet med den tysta utfästelsen

 

Nr 3 1997/98

Artikel

s. 627 Dom eller skiljedom? Om effektivitet och rättssäkerhet i dömande verksamhet

Recension

s. 868 Geir Woxholth: Avtaleinngåelse, ugyldighet og tolkning

 

Nr 3 1995/96

Rättsfall

s. 827 Stödbrev och den svårfångade partsavsikten

 

Nr 4 1994/95

Skiljedomsrätt

s. 771 Några synpunkter på en skiljedom angående ombyggnad av fartyg

 

Nr 1 1994/95

Rättsfall

s. 131 Tolkning av s.k. stödförklaringar (”comfort letters”)

 

Nr 4 1993/94

Recension

s. 850 Michael Bogdan: Komparativ rättskunskap

 

Nr 3 1993/94

Rättsfall

s. 522 Köprättsliga reklamationsregler och konkurrerande rättsgrunder

 

Nr 4 1992/93

Rättsfall

s. 684 Tolkning av klausul i återförsäljaravtal avseende förpliktelse att köpa viss minimikvantitet

Recension

s. 711 Ola Mestad: Om force majeure og risikofordeling i kontrakt

s. 718 Erik RøsÆg: “Garantier eller fattigmanns trøst“ – støtteerklÆringer i selskapsforhold av typen “comfort letters“

 

Nr 2 1992/93

Artikel

s. 358 Medveten otydlighet som avtalsrättsligt problem

 

Nr 4 1991/92

Artikel

s. 638 Incoterms 1990 -- ett nödvändigt komplement till den nya köplagen

 

Nr 1 1991/92

Rättsfall

s. 99 Banks skadeståndsskyldighet vid försenad utbetalning till bankkund

 

Nr 4 1990/91

Artikel

s. 605 Sverige som skiljedomsland—några synpunkter med anledning av en nyutkommen bok

 

Nr 1 1990/91

Rättsfall

s. 76 Avtalstolkningsmetoder

 

Nr 5 1989/90

Rättsfall

s. 639 Angående tolkning av bestämmelser i ABS 80 i fråga om verkan av uttalande i besiktningsutlåtande att huset var “inflyttningsklart“

 

Nr 1 1989/90

Rättsfall

s. 101 Bevisbördan avseende priset för bokföringstjänst