Artiklar av Göran Millqvist

Nr 2 2023/24

Rättsfall

s. 406 Utmätning av armbandsklocka i ”någons” besittning. Klockan i mittkonsolen

 

Nr 4 2018/19

Rättsfall

s. 922 Om surrogation och utmätningsfri egendom

 

Nr 2 2018/19

Recension

s. 431 Lars Eric Gustafsson, Hans Renman, Ackord, Norstedts Juridik 2018, 192 s.

 

Nr 2 2016/17

Rättsfall

s. 441 Pantsättning av fordran på EU-stöd

 

Nr 1 2016/17

Rättsfall

s. 168 Tredjemanspant och skuldsanering

 

Nr 3 2015/16

Rättsfall

s. 696 Beneficium vid utmätning kan inte omfatta aktier

 

Nr 1 2013/14

Rättsfall

s. 167 Exekutiv auktion över stöldgods – är staten skadeståndsansvarig?

 

Nr 1 2010/11

Rättsfall

s. 147 Kreditförsäljning eller kommission – traditionsprincipen avgör

 

Nr 1 2008/09

Rättsfall

s. 115 Traditionsprincipen på tillbakagång

 

Nr 2 2007/08

Rättsfall

s. 459 Separationsrätt eller kredit. En fråga om redovisningsskyldighet

 

Nr 1 2007/08

Recension

s. 194 Lennart Johansson, Banker och Internet – särskilt om kundaktiverade betalningsinstruktioner, akademisk avhandling, Iustus Förlag, Uppsala 2006, 392 s.

 

Jubileumshäfte 2007

Artikel

s. 88 Förmögenhetsrätten under de senaste hundra åren och där bortom – några spridda nedslag

 

Nr 2 2005/06

Recension

s. 453 Staffan Myrdal, Återpantsättning. Om pantsättning av pant och panträtt, Norstedts Juridik, Stockholm 2005, 594 s.

 

Nr 1 2005/06

Rättsfall

s. 142 Omsättningsskydd – inte bara en fråga om godtrosförvärv

 

Nr 3 2004/05

Rättsfall

s. 663 Stöldgods kan inte godtrosförvärvas. Högsta domstolen bekräftar 2003 års lagändring av godtrosförvärvslagen

 

Nr 4 2002/03

Artikel

s. 855 Ny Haagkonvention om tillämplig lag för vissa rättigheter i fråga om finansiella instrument som är registrerade på en förvaltare

Rättsfall

s. 900 Återvinning i konkurs på grund av misslyckad skatteplanering

 

Nr 1 2001/02

Rättsfall

s. 136 Konkursförvaltares skadeståndsansvar i ny belysning

 

Nr 4 1999/00

Rättsfall

s. 903 Traditionsprincipen vid transaktioner mellan bolag och dess ägare

 

Nr 2 1998/99

Rättsfall

s. 387 Skadeståndsansvar för panthållare som utlämnar pant till pantsättaren utan panthavarens vetskap

 

Nr 1 1998/99

Rättsfall

s. 167 Stegvis tradition tinar upp frysningsprincipen

 

Nr 2 1997/98

Recension

s. 563 Mikael Möller: Civilrätten vid finansiell leasing. En översikt över svensk, utländsk och internationell rätt

 

Nr 1 1996/97

Rättsfall

s. 125 Traditionsprincipens innebörd vid pantsättning av löpande skuldebrev genom deponering i s.k. öppet förvar i bank

 

Nr 2 1995/96

Debatt

s. 575 Informationsansvar och kontraktsregler. En kommentar till en kommentar

 

Nr 1 1995/96

Rättsfall

s. 109 Tidsgarantier och andra fullgörelsegarantier i köp- och uppdragsavtal

Recension

s. 177 Stig Bech & Trond Hasfjord: Eiendomsmeglingsloven, Lov om eiendomsmegling av 16 juni 1989 nr. 53 med kommentarer. 2. utgave

 

Nr 3 1994/95

Rättsfall

s. 500 Separationsrätt till sammanblandad fungibel egendom

 

Nr 5 1992/93

Rättsfall

s. 908 Undantag från krav på hävningsförklaring för förtida upphörande av långvariga kontrakt

 

Nr 1 1990/91

Rättsfall

s. 81 Tidpunkten för infriande av enkel borgen