Artiklar av Wilhelm Lüning

Nr 2 1991/92

Rättsfall

s. 318 Fondkommissionärs skyldighet att tillvarata kommittentens intresse

 

Nr 5 1989/90

Recension

s. 699 Folke Schmidt: Facklig arbetsrätt. Reviderad upplaga 1989

s. 699 Folke Schmidt: Löntagarrätt. Reviderad upplaga 1988