Artiklar av Göran Lind

Nr 1 2019/20

Rättsfall

s. 189 HD:s nej till obehörig vinst mellan sambor

 

Nr 4 1991/92

Rättsfall

s. 679 Partiell bodelning

 

Nr 2 1991/92

Rättsfall

s. 299 Tolkning av testamente: Betydelsen av uttalanden som testator gjort om representationsrätt