Artiklar av Marianne Levin

Nr 4 1998/99

Recension

s. 1019 Ton och rätt. Festskrift till STIM

 

Nr 3 1995/96

Recension

s. 877 Alf Kvaal: Formjus. Rettsreglene for visuelle kunst- og designfag

 

Nr 3 1991/92

Recension

s. 524 Eric W Essén: Firmarätt. Andra upplagan

 

Nr 4 1990/91

Rättsfall

s. 683 Fråga om kravet på användning i 25 § 2 st. varumärkeslagen blivit tillfredsställt

 

Nr 1 1990/91

Rättsfall

s. 97 Mönsterrätt i HD