Artiklar av Anders Kylhammar

Nr 4 2004/05

Recension

s. 905 Per Jonas Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens

 

Nr 2-3 1989/90

Studentartikel

s. 403 Principalansvar vid överskridande av fullmakt