Artiklar av Annina H. Persson

Nr 1 2015/16

Artikel

s. 15 När är det sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kan uppnås vid en exekutiv försäljning av fast egendom?

 

Nr 4 2011/12

Artikel

s. 841 Seniorlån – en skuldfälla eller ett sätt att få guldkant på tillvaron?

 

Nr 4 2010/11

Rättsfall

s. 912 Kvalificerat insolvent enligt skuldsaneringslagen?

 

Nr 1 2007/08

Artikel

s. 47 Bidrar borgensinstitutet till individers överskuldsättning?

 

Jubileumshäfte 2007

Artikel

s. 88 Förmögenhetsrätten under de senaste hundra åren och där bortom – några spridda nedslag

 

Nr 1 2006/07

Artikel

s. 86 Ett nytt skuldsaneringsförfarande

Rättsfall

s. 175 Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs – konkursfordran eller massafordran?

 

Nr 1 2004/05

Rättsfall

s. 157 Hur behandlas en okänd och tvistig fordran i ett skuldsaneringsärende?

 

Nr 4 2003/04

Rättsfall

s. 910 Förutsättningar för att bevilja skuldsanering?

s. 919 Utgör testamente hinder mot försäljning enligt 6 § samäganderättslagen?

 

Nr 1 2003/04

Rättsfall

s. 125 Allmänna villkor för skuldsanering uppfyllda?

 

Nr 1 2002/03

Artikel

s. 82 Angående kapitaltäckningsgarantier – några reflektioner

 

Nr 1 2001/02

Artikel

s. 76 Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger?

 

Nr 2 2000/01

Artikel

s. 331 Om utvecklingstendenser beträffande harmonisering av reglerna för säkerhetsrätter

 

Nr 3 1999/00

Debatt

s. 744 Behandling av pensionsstiftelsers fordran i rekonstruktion