Artiklar av Jan Hellner

Nr 3 2000/01

Debatt

s. 731 Preskription enligt HB 18:9

 

Nr 2 1999/00

Rättsfall

s. 409 Betalning av misstag

 

Nr 1 1999/00

Rättsfall

s. 159 Adekvat kausalitet vid ren förmögenhetsskada

 

Nr 4 1998/99

Rättsfall

s. 949 Stulna diamanter: ett tillägg

s. 950 Upphandling och skadestånd

 

Nr 1 1998/99

Rättsfall

s. 150 Stulna diamanter

 

Nr 4 1997/98

Rättsfall

s. 950 Upphandlning och skadestånd

 

Nr 2 1997/98

Artikel

s. 353 Gammal och ny köprätt

 

Nr 1 1997/98

Rättsfall

s. 197 Störning?

s. 201 Förutsättningsläran 1997

 

Nr 2 1996/97

Recension

s. 497 Eric M. Runesson: Rekonstruktion av ofullständiga avtal. Särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader

Debatt

s. 535 Rättsteori och rättsvetenskap

 

Nr 1 1996/97

Artikel

s. 5 CISG i den rättsvetenskapliga litteraturen

 

Nr 4 1995/96

Rättsfall

s. 1127 Skadestånd och ”heta arbeten”

Debatt

s. 1225 Stödbrev – några reflexioner

 

Nr 2 1995/96

Artikel

s. 282 Behöver vi en ny skadeståndslag?

 

Nr 1 1995/96

Rättsfall

s. 94 Psykiska besvär än en gång

 

Nr 1 1994/95

Rättsfall

s. 137 Jämkning av långvarigt avtal m m

Recension

s. 198 Christian Bloth: Produkthaftung in Schweden, Norwegen und Dänemark; Johannes W. Pichler: Rechtsentwicklungen zu einer verschuldensunabhängigen Entschädigung im Medizinbereich. Bd.1. Die Patientenversicherungsrechte in Schweden, Finnland und Dänemark

 

Nr 4 1993/94

Rättsfall

s. 773 Rådighetsfel i fastighet

Recension

s. 840 Håkan Andersson: Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansvarets gränser

 

Nr 3 1993/94

Debatt

s. 660 En kommentar till Stig Sohlbergs debattinlägg

 

Nr 4 1992/93

Rättsfall

s. 692 Minima curat pretor. Sportdykning och skadestånd

Debatt

s. 729 Nobelutredningen. Några reflektioner

 

Nr 3 1992/93

Notis

s. 603 International Academy of Commercial and Consumer Law

 

Nr 4 1991/92

Rättsfall

s. 646 Strikt skadeståndsansvar för skador från fjärrvärmeanläggning

s. 667 Preskription enligt HB 18:9

Recension

s. 756 Kai Krüger: Norsk kjøpsrett. 3. utgave

s. 759 Lotta Westerhäll: An Introduction to Medical Malpractice Law in the United States and Sweden—The Rights of Patients

 

Nr 3 1991/92

Recension

s. 529 John O Honnold: Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention. 2nd edition

 

Nr 2 1991/92

Artikel

s. 252 Medverkan till skada vid strikt ansvar

 

Nr 1 1991/92

Skiljedomsrätt

s. 142 Skiljedom om skeppsbyggnadskontrakt

Recension

s. 155 John Egil Bergem & Stein Rognlien: Kjøpsloven 1988 og FN-Konvensjonen om internasjonale løsørekjøp

 

Nr 4 1990/91

Recension

s. 697 Festskrift till Gotthard Calissendorff

Debatt

s. 747 Patientens samtycke

 

Nr 3 1990/91

Rättsfall

s. 437 Skadeståndsansvar för att sålda kycklingar varit sjuka och smittobärande

Recension

s. 506 Ernst von Caemmerer & Peter Schlechtriem: Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht—CISG

Debatt

s. 545 Den nya konsumentköplagen

 

Nr 5 1989/90

Notis

s. 749 Det Söderbergska Priset

 

Nr 4 1989/90

Artikel

s. 423 Allmän avtalsrätt

Rättsfall

s. 514 Borgenärslegitimation efter överlåtelse av fordran

Notis

s. 575 Det Söderbergska Priset

 

Nr 2-3 1989/90

Recension

s. 364 John O Honnold: Documentary History of the Uniform Law for International Sales

 

Nr 1 1989/90

Rättsfall

s. 98 Skadestånd för avsaknad av kärnegenskap

Recension

s. 148 Kurt Grönfors: Tolkning av fraktavtal