Artiklar av Bo Helander

Nr 2 1993/94

Skiljedomsrätt

s. 387 En skiljedom om pantansvar vid skeppsinteckning

 

Nr 1 1993/94

Rättsfall

s. 184 Denuntiation beträffande avstående från arv

 

Nr 4 1991/92

Rättsfall

s. 656 Exekutiv försäljning av bostadsrätt

Recension

s. 749 Ulf Jensen: Panträtt i fast egendom. Tredje upplagan

 

Nr 4 1989/90

Artikel

s. 435 Något om giltigheten av sale and leaseback av fast egendom