Artiklar av Viggo Hagstrøm

Nr 1 2012/13

Recension

s. 213 Jan Kleineman, Studier i kontrakts- och skadeståndsrätt, Jure Förlag, 2011, 750 s.

 

Nr 3 1996/97

Recension

s. 803 Jan Hellner: Skadeståndsrätt. Femte upplagan

 

Nr 3 1993/94

Recension

s. 605 Torgny Håstad: Den nya köprätten. Tredje upplagan