Artiklar av Ronnie Eklund

Nr 3 2001/02

Artikel

s. 542 The equal pay principle – promises and pitfalls

 

Nr 1 2001/02

Rättsfall

s. 108 Barnmorskemålet II

 

Nr 3 1999/00

Recension

s. 692 Catharina Calleman: Turodning vid uppsägning

 

Nr 1 1999/00

Recension

s. 200 Svante Nycander: Kriget mot fackföreningarna – en studie av den amerikanske modellen

 

Nr 3 1998/99

Artikel

s. 531 Deregulation of Labour Law – the Swedish Case

 

Nr 2 1998/99

Recension

s. 431 Einar Engh: Kan en arbeidstaker reser vere seg mot at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver?

 

Nr 3 1995/96

Artikel

s. 625 A Look at Contract Labour in the Nordic Countries

 

Nr 1 1993/94

Rättsfall

s. 196 Hur man omreglerar anställningsvillkor—en praktiskt viktig fråga

 

Nr 4 1992/93

Rättsfall

s. 698 Facket både vann och förlorade turordningstvist i AD

 

Nr 2 1992/93

Artikel

s. 256 Har kollektivavtalet fått en själ—en fråga om målanalys och lagstiftningsteknik

 

Nr 2 1991/92

Recension

s. 370 Lennart Svensäter: Anställning och upphovsrätt—om det enskilda anställningsförhållandets reglering och dess grunder samt om konsekvenserna av att framställda resultat omfattas av 1 § upphovsrättslagen

Notis

s. 403 Trettonde världskongressen i International Society for Labour Law and Social Security

 

Nr 1 1990/91

Rättsfall

s. 105 Är jämställdhetsavtal värda papperet?

 

Nr 2-3 1989/90

Artikel

s. 271 Entreprenader—arbetsrättsliga aspekter på en organisationsfråga

Debatt

s. 390 Arbetsdomstolen i ljuset av Langborgerfallet

 

Nr 1 1989/90

Rättsfall

s. 125 Snattande rådman avskedad

Recension

s. 140 Reinhold Fahlbeck: Industrial Relations i USA. Ett porträtt av “The Land of the Free“