Artiklar av Mikal Brøndmo

Nr 2 2020/21

Debatt

s. 545 Dom fra Norges Høyesterett om sentral entrepriserett