Artiklar av Haymanot Baheru

Nr 1 2018/19

Expertgranskad artikel

s. 67 Konventionsrättsligt besittningsskydd vid sidan av hyreslagen: tillämpning av EKMR Art. 8