Artiklar av Amelia Andersdotter

Nr 1 2018/19

Expertgranskad artikel

s. 54 Djupare juridisk analys med jurimetri – En fallstudie i upphovsrätten