Artiklar av Hans Andersson

Nr 3 2018/19

Rättsfall

s. 611 Konkursförvaltarens undersökningsplikt vid försäljning av egendom till överpris

 

Nr 3 2017/18

Debatt

s. 771 Reformbehov inom insolvensrätten