Artiklar av Violetta Altamirano Ponce

Nr 3 2017/18

Expertgranskad artikel

s. 613 Fel beteende – Om normer och värderingar vid tillämpningen av ”annat socialt nedbrytande beteende”, 3 § LVU