Artiklar av Michael Bogdan

Nr 3 2017/18

Rättsfall

s. 673 Domsrätt över personlighets­kränkningar på internet

 

Nr 1 2017/18

Rättsfall

s. 128 Högsta domstolen om islamisk brudpenning (mahr)

 

Nr 1 2015/16

Artikel

s. 3 EU:s omarbetade insolvensförordning

 

Nr 3 2008/09

Rättsfall

s. 647 Efternamns fria rörlighet inom EU

 

Nr 3 2007/08

Artikel

s. 575 Behandling av miljöskador i EG:s Rom II-förordning

 

Nr 2 2006/07

Recension

s. 445 Kristina Örtenhed, Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden. En internationellt privat- och processrättslig studie, Iustus Förlag, Uppsala 2006, 401 s.

 

Nr 3 2004/05

Rättsfall

s. 674 Användning av allmänt förmögenhetsforum med avseende på papperslösa aktier i svenska aktiebolag

 

Nr 2 2002/03

Rättsfall

s. 410 Om Bryssel/Luganoreglernas tillämpning i marknadsrättsliga mål

 

Nr 3 2001/02

Artikel

s. 517 Något om lagvalsregler vid pantsättning av dokumentlösa finansiella instrument

Rättsfall

s. 622 Fastställande av avtalsorten vid tillämpning av regeln om kontraktsforum i rättegångsbalkens 10 kap. 4 §

 

Nr 1 2001/02

Rättsfall

s. 97 Registrerat partnerskap inför EG-domstolen

 

Nr 3 2000/01

Rättsfall

s. 621 Gränsöverskridande marknadsföring via internet

 

Nr 1 1999/00

Recension

s. 185 Per Bergling: Legal Reform and Private Enterprise. The Vietnamese Experience

 

Nr 3 1998/99

Rättsfall

s. 640 Utländsk konfiskation av upphovsrätt i Sverige

s. 644 Svensk yttrandefrihet och erkännande av utländsk förtalsdom

 

Nr 2 1997/98

Rättsfall

s. 485 Svensk behörighet att verkställa förpliktelse som inte avser betalningsskyldighet

 

Nr 3 1996/97

Rättsfall

s. 782 Klippanmålet och internationell skadeståndsrätt

 

Nr 5 1994/95

Artikel

s. 905 Kollektiva konsumentintressen i den internationella processrätten

 

Nr 3 1994/95

Recension

s. 567 Torunn E Kvisberg: Internasjonal barnebortføring med hovedvekt på Haagkonvensjonen av 25. oktober 1980

 

Nr 4 1993/94

Artikel

s. 676 Den nya skuldsaneringslagens tillämpning i internationella förhållanden

 

Nr 5 1992/93

Rättsfall

s. 912 Tillämplig lag på handelsagentur

 

Nr 4 1991/92

Artikel

s. 589 Rättsväsendet i Guinea-Bissau—Ett svenskt biståndsprojekt?