Artiklar av Jakob Carlander

Nr 2 2016/17

Debatt

s. 518 Där juridik och psykiatri möts – att förstå människor med rättshaveristiskt beteende