Artiklar av Gabriel Michanek

Nr 2 2016/17

Recension

s. 498 Åsa Marklund Andersson & Mikael Schultz, Artskydd – Grunder och tillämpning, Wolters Kluwer 2016, 271 s.