Artiklar av Erik Lidman

Nr 1 2015/16

Debatt

s. 251 Aktier med olika röstvärden vid offentliga uppköpserbjudanden. En historisk analys