Artiklar av Elif Härkönen

Nr 3 2016/17

Expertgranskad artikel

s. 674 Investeringsbaserad gräsrotsfinansiering – En expanderande marknad utan reglering

 

Nr 1 2015/16

Expertgranskad artikel

s. 145 Juridiska personers ansvar för brott. Om förstärkta sanktionssystem inom värdepappersmarknadsrätten