Artiklar av David Karlsson

Nr 1 2015/16

Artikel

s. 68 Återvinning av vinstutdelning. Ett konkursrättsligt perspektiv på aktiebolags vinstutdelning