Kontaktinformation

Redaktör

Göran Millqvist

Redaktionens adress

Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet
Att: Martin Lundin
Jure AB
Artillerigatan 67
114 45 STOCKHOLM

Tel: +46 8 662 00 76
Fax: +46 8 662 00 86

E-post: martin.lundin@jure.se

Prenumerationsärenden, köp av enstaka häften samt supportfrågor kring JT på internet

Jure AB
Att: Stellan Wahlström
Artillerigatan 67
114 45 STOCKHOLM

Tel: +46 8 662 00 37
Fax: +46 8 662 00 86

E-post: stellan.wahlstrom@jure.se