Redaktionen

Redaktör
Prof Göran Millqvist

Redaktionssekreterare
Jur stud Martin Lundin

Redaktionsråd
Prof Göran Millqvist, ansv utg
Docent Eric Bylander
Docent Mia Carlsson
Docent Sandra Friberg
Prof Lars Heuman
Prof Jori Munukka
Prof Claes Sandgren

Styrelse
Prof Petter Asp, ordf
Jur kand Mattias Appelberg
Adv Jan-Mikael Bexhed
Prof Boel Flodgren
Docent Pernilla Leviner
Prof Per Jonas Nordell
Prof Cecilia Magnusson Sjöberg

Rättsfall
Docent Sandra Friberg
Prof Jori Munukka

Skiljedomsrätt
Prof Lars Heuman

Recensioner
Docent Eric Bylander
Docent Mia Carlsson