Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Fr.o.m. JT 2016-17 nr 1 kommer bidrag som godkänts för publicering i JT att förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2018-19, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:

Felparkeringsrätt – hellre fälla än fria?
Partiell fakultativ edgångsskyldighet i konkurs
Om avhjälpande av fel, och om diverse reformbehov i standardvillkoren för entreprenad
Varg i veum?

JT 2018-19 nr 4

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskade artiklar (peer reviewed)
- EU-stadgan, direktivet och nationell rätt av Claes G. Granmar
- Ensam vårdnad inom äktenskapet – civilståndets betydelse och barnets bästa av Emelie Kankaanpää Thell

Artiklar
- Rättsverkningar av underförstådda uppfattningar och närliggande uttryck. Del II av Lars Heuman
- Varför ska vi acceptera det som kränker, chockar eller stör? av Sofie Liljebäck
- Nyttjandeersättning av Örjan Teleman
- Måste en entreprenör avisera om ÄT(A)-arbeten/mängdökning för att kunna kräva tidsförlängning enligt AB 04/ABT 06? av Isak Willborg

Rättsfallskommentarer
- NJA 2018 s. 825, Behov av godmanskap eller tillräckligt med avtalsfullmakt? av Therése Fridström Montoya
- NJA 2018 s. 350, Utredningskravet i förvaltarskapsärenden av Mikael Mellqvist
- HD:s avgörande den 14 februari 2019 (Ö 3212-18), Betalningsplanens längd vid skuldsanering av Mikael Mellqvist
- NJA 2018 s. 966, Om surrogation och utmätningsfri egendom av Göran Millqvist

Skiljedomsrätt
- Achmea—the aftermath av Andreas von Goldbeck

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.