Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Fr.o.m. JT 2016-17 nr 1 kommer bidrag som godkänts för publicering i JT att förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2020-21, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:
JT net 2020-21

Bo Wennström, Om straff och fängelser – Om det avvikande svenska vägvalet på straffrättens område, Jure 2020, 173 s.

Skadeståndsansvar enligt unionsrätten

Något om giltigheten av ipso factoklausuler i penninglåneavtal – ett sista (?) inlägg i den rättsvetenskapliga debatten jämte några marginalanteckningar om förestående lagstiftningJT 2020-21 nr 3

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskad artikel (peer reviewed)
- Bonus i banker – om sundhet, incitament och risktagande av Rebecca Söderström

Artiklar
- Det miljörättsliga avhjälpandeansvaret och dess regressreglering av Niklas Arvidsson
- Värderingstvister – något om vad som kan göras för att domstolars och skiljenämnders avgöranden ska bli så högkvalitativa som möjligt. Del 1 av Olle Flygt
- Entreprenörens rätt till ersättning för bevisade självkostnader enligt AB 04 av Oskar Gentele
- Konflikten mellan läran om de auktoritativa rättskällorna och principen om det bästa rättskällematerialet av Lars Heuman
- IVO:s granskning av Lilla hjärtat – quo vadis? av Allison Östlund, Sebastian Wejedal & Håkan Gustafsson

Rättsfallskommentarer
- Høyesterett dom HR-2020-2401-A, Om att (inte) uppställa reklamationsregler på okodifierat område och om nordisk rätts(o)likhet av Marianne M. Rødvei Aagaard
- NJA 2019 s. 788, Ansvarigheten mellan försäkringsbolag vid dubbelförsäkring av Svante O. Johansson
- HD mål nr Ö 5734-19 (Bilen i Borås), Från Bolesławiec till Borås – Om statens kostnadsansvar i domstolsärenden av Sebastian Wejedal

Skiljedomsrätt
- An SCC perspective: what happens when the expedited arbitration provisions no longer remain practical? av Ylli Dautaj & Per Magnusson

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.