Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen.

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Fr.o.m. JT 2016-17 nr 1 kommer bidrag som godkänts för publicering i kommande nummer av JT att förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2016-17, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:

Behovet av en reformering av sanktionssystemet för finansiella företag

Skyddet för investerare efter BDO-domen – Bör investerare överhuvudtaget bry sig om svenska börsnoterade aktier?

Högsta domstolen om islamisk brudpenning (mahr)

Barnmorskedomen – Politiken vann, juridiken förlorade

Ingen resning i emissionsgarantiärendet

Unionsrättens skydd för grundläggande rättigheter i sanktionssystemet för finansiella företag

JT 2016-17 nr 4

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns nya numret av JT nu tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Bland artiklarna märks:

- Rättighetsstadgans genomslag i svensk rätt – Europarättslig lagprövning och lärdomar av ”Åkerberg Fransson” av Ulf Bernitz
- Företagshemligheter på vandring – Vandringsdegeneration? av Reinhold Fahlbeck
- Rule of Law – A Fig Leaf or Catalyst for Human Rights Law Implementation? av Ylva L. Hartmann
- Vanlig delgivning av uppsägning av hyreslokal – Inte samma sak som processrättslig delgivning? av Jakob Heidbrink
- Kreditvärderingsinstitutens civilrättsliga ansvar i svensk rätt av Emil Nästegård
- Högsta domstolens tolkning av entreprenadavtal av Isak Willborg
- Samtyckets betydelse vid polisiära åtgärder som motsvarar kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar. Del II: Giltighet och rättsverkan av Mattias Hjertstedt
- Stridsåtgärder i Högsta domstolen av Niklas Selberg och Erik Sjödin
- Vilken betydelse har prejudikat om domvilloklagan för bedömningen av klandermål rörande handläggningsfel? Del II av Lars Heuman

Dessutom innehåller häftet ett flertal rättsfallsreferat, bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.