Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen.

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Fr.o.m. JT 2016-17 nr 1 kommer bidrag som godkänts för publicering i JT att förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2018-19, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:

Konkursförvaltarens undersökningsplikt vid försäljning av egendom till överpris
Omprövning av skuldsanering – ett ändamålsenligt avgörande

JT 2018-19 nr 2

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns nya numret av JT nu tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Bland artiklarna märks:

- Öka förtroendet för domstolarna genom processuell rättvisa av Marie B. Hagsgård
- Några problematiserande aspekter på hemliga tvångsmedel av Sigurd Heuman och Christofer Gatenheim
- Budgivning vid bostadsköp av Magnus Melin
- Befogad kritik av det nya våldtäktsbrottet? av Suzanne Wennberg
- Hopklumpade anspråk i entreprenadtvister – Om processföringsupplägget ”global claim” av Peter Westberg
- Expertkunskap i rättegång – En rättssociologisk studie av Eva Friis och Karsten Åström
- Förskottshyra och deposition – Om skälighet och giltighet av vanligt förekommande villkor av Elisabeth Ahlinder
- Kan en skiljenämnds behörighet grundas på att svaranden aldrig hört av sig under förfarandet? av Lars Heuman

Dessutom innehåller häftet ett flertal rättsfallsreferat, bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.