Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen.

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT nr 1 2016-17

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns nya numret av JT nu tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan. Klicka HÄR.

Bland artiklarna märks:

- Sexualbrott – kriminaliserad sexualitet eller sexualiserad kriminalitet? av Ulrika Anderson och Linnea Wegerstad
- Avtals efterverkan vid utträden ur varaktiga flerpartsavtal av Niklas Arvidsson
- Meddelanderisk – förseningsrisk och bevisning i partskommunikation av Stina Bratt
- Väsentlig rubbning enligt AB 04 av Anders Ingvarson och Marcus Utterström
- De yttre gränserna för en transnationell solidaritet mellan EU:s medlemsstater av Jaan Paju
- Hur bedöms svarandens invändningar vid tillämpning av påståendedoktrinen? av Lars Heuman

Dessutom innehåller häftet ett flertal rättsfallsreferat, bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.