Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Fr.o.m. JT 2016-17 nr 1 kommer bidrag som godkänts för publicering i JT att förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2020-21, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:
JT net 2020-21

Klimatprocesser mot staten – runt om i världen och i Sverige

Representation och mutbrott (”Musikmiddagarna”)

JT net 2019-20

Bostadsrättsföreningars ansvar för fel i lägenhetsförteckning

Tillfällig sinnesförvirring i Högsta domstolen?

Rätt fristdag enligt 2 kap. 21 § konkurslagen – Vad betyder ett konstaterande presens?

Rättsmedicinalverkets rättshaveri angående åldersbedömning av asylsökande pojkar

Lagt kort ligger. Om handläggningsslarv och rättelseJT 2019-20 nr 4

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskade artikel (peer reviewed)
- Vad ryms inom ändamålet bostad? Om bostadshyresgästers rätt att bedriva näringsverksamhet i lägenheten av Elisabeth Ahlinder

Artiklar
- Global Peace and Security without a Healthy Environment? av Jason J. Czarnezki
- Utvidgad direktkravsrätt för konsumenter – implikationer för avtalsskrivare av Björn Sandvik
- Uppköpserbjudanden med flera medbudgivare av Erik Sjöman
- Organisationsförbud och demonstrationsrätten av Ludvig Wiklander

Rättsfallskommentarer
- NJA 2019 s. 721, Om likgiltighetsuppsåt till omständigheter av Dennis Andreev
- NJA 2019 s. 47 I-III, Högsta domstolen lämnar vägledning om verkställighetshinder vid utvisning på grund av brott av Hevi Dawody Nylén
- NJA 2019 s. 693, Rörelseskada och avdrag motsvarande hyresgästens egen arbetsinsats av Richard Hager
- NJA 2019 s. 845, Enskilt anspråk i och efter en brottmålsrättegång av Mikael Mellqvist

Skiljedomsrätt
- The Challenges of the Arbitral Awards in the Gas Sales and Gas Transit Arbitrations in Stockholm, Sweden av Finn Madsen

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.