Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen.

Tidskriften utkommer med fyra nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns därutöver alltid tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90. Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT nr 3 2014-15

Läs senaste numret på internet. Klicka här.

Bland artiklarna märks:

- En tillbakablick över JT:s tillkomst och utveckling, Juridisk Tidskrift 25 år av Ulf Bernitz
- Från prejudikatinstans till lagstiftare? Högsta domstolens ökade aktivism, Juridisk Tidskrift 25 år av Jan Kleineman
- Inlägg vid JT:s 25-årsjubileum den 20 oktober 2014, Juridisk Tidskrift 25 år av Christer Danielsson
- EU-domstolens s.k. aktivism – ett inlägg i debatten om de svenska domstolarnas aktivism, Juridisk Tidskrift 25 år av Pernilla Lindh
- Ansvaret vid andrahandsuthyrning – enhetlig regel kontra differentierad argumentationsstruktur av Håkan Andersson
- Processuell partssuccession av Gunnar Brolin
- Språklig tolkning av juridiska texter av Lars Heuman
- Tvistlösningsklausuler i kommersiella avtal av Niklas Elofsson

Dessutom innehåller häftet ett flertal rättsfallsreferat, bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.