Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen.

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Fr.o.m. JT 2016-17 nr 1 kommer bidrag som godkänts för publicering i kommande nummer av JT att förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2016-17, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:

Avdrag för inköpsutgifter vid utbytesförverkande

Påföljdsbestämning vid oklar ålder

EU:s kvarstadsförordning på bankmedel

Kärnfamiljsideal och fri familjebildning – oförenliga utvecklingsspår i den svenska familjerätten?

Emissionsgarantimålet NJA 2016 s. 107; nu fråga om domvilla och resning samt lämplig domstol för vissa extraordinära ärenden

Likgiltighetsuppsåtet igen – en ny dom som inte kommer att bli vägledande?

JT 2016-17 nr 2

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns nya numret av JT nu tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Bland artiklarna märks:

- Rätten som konkurrensmedel av Boel Flodgren, Eric M. Runesson och Biörn Riese
- Preklusion under huvudförhandling av Oskar Gentele
- Hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga. Del II: Samhällets ansvar och förutsättningar att utreda och beivra brott av Anna Kaldal och Emelie Kankaanpää Thell
- Indragning av bostad eller egendom, HD:s pleniavgöranden och EMK: om pragmatism och formalism av Johan Sandstedt
- Emissionsgarantiers bindande verkan och interventionsbetalarens ställning av Alexander Unnersjö
- Avtal om rätten att föra talan mot en skiljedom varigenom skiljeförfarandet avslutats utan prövning i sak av Joel Samuelsson

Dessutom innehåller häftet ett flertal rättsfallsreferat, bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.