Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen.

Tidskriften utkommer med fyra nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns därutöver alltid tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90. Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT nr 3 2015-16

Läs senaste numret på internet. Klicka här.

Bland artiklarna märks:

- Intentionsbaserad lagtolkning i civilrättsliga fall samt något om dess användning inom EU-rätten av Jakob Andersson
- Hur begränsas aktieägarmajoritetens processuella möjligheter att missbruka sin makt mot minoriteten? av Lars Heuman
- Fastighetsmäklaren och köpekontraktet av Ola Jingryd
- Från handpant till underpant – om dansk tinglysning och (eventuell) svensk registerpant av Patrik Lindskoug
- Equity crowdfunding i förhållande till spridningsförbudet i ABL av Oskar Nellström
- Dold samäganderätt – ett familjerättsligt institut i utveckling av Eva Ryrstedt
- Tredskodom och foruminvändning av Mats Sjösten
- Att göra Sverige konkurrenskraftigare som säte i internationella skiljeförfaranden av Sigvard Jarvin

Dessutom innehåller häftet ett flertal rättsfallsreferat, bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.