Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Fr.o.m. JT 2016-17 nr 1 kommer bidrag som godkänts för publicering i JT att förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2019-20, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:
JT net 2019–20

Caeci caecos ducentes: Regleringen av bostadskrediter efter finanskrisen

JT 2019-20 nr 2

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskade artiklar (peer reviewed)
- Bevisprövningsmetoden i Balkongmålet (NJA 2015 s. 702) – en kritik av Marcus Agnafors
- Liability and Damages for Unsuitable Investment Advice – An Analysis of Swedish and Finnish Law with a Focus on Loss Quantification av Elif Härkönen och Olli Norros
- Rapporteringskrav vid incidenter i myndigheters informationssystem – i spänningsfältet mellan krisberedskap och rättighetsskydd av Markus Naarttijärvi

Artiklar
- Stämmobeslut med formella fel av Niklas Arvidsson och Per Samuelsson
- Felparkeringsrätt – hellre fälla än fria? Del 2 av Boel Flodgren
- Pantrealisation av onoterade aktier och aktieägarlån av Per Henriksson
- Skadeståndsanspråk mot ledande befattningshavare i banker – särskilt om culpaprövningen vid osunt risktagande av Rebecca Söderström

Rättsfallskommentarer
- NJA 2019 s. 504, Erkännande av utländska surrogatarrangemang av Michael Hellner
- Miller v The Prime Minister respektive Cherry and others v Advocate General for Scotland (Scotland), (2019) UKSC 41, Spektakulärt brittiskt avgörande stärker demokratin – men hur påverkas Brexit? av Joakim Nergelius
- NJA 2019 s. 195 (Husbilarna), Den sakrättsliga giltigheten av ägarförbehåll ska prövas genom sedvanlig avtalstolkning av Rikard Wahlström
- NJA 2018 s. 834, Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen av Jessika van der Sluijs
- Svea hovrätts dom den 2 november 2018 i mål nr T 5709-17, Till frågan om behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten i ljuset av hovrättspraxis av Jessica Östberg

Skiljedomsrätt
- Court of Arbitration for Sport: En framgångsrik trettiofemåring med begynnande medelålderskris? av Johan Lindholm

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.