Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Fr.o.m. JT 2016-17 nr 1 kommer bidrag som godkänts för publicering i JT att förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2020-21, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:
JT net 2020-21

Den amerikanska domaren Ruth Bader Ginsburg

Prejudikat utan prejudikatvärde? En kritisk analys av Högsta domstolens avgörande ”Toppbyggs verifikationer”

IVO:s granskning av Lilla hjärtat – quo vadis?

Bo Wennström, Om straff och fängelser – Om det avvikande svenska vägvalet på straffrättens område, Jure 2020, 173 s.JT 2020-21 nr 2

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskade artikel (peer reviewed)
- Förvar och principerna för tvång av Simon Andersson
- Måste myndigheter följa lagarna? Om utkontraktering och legalitet i digital miljö av Per Furberg & Mikael Westberg
- Avkastningsränta och dröjsmålsränta vid krav om återbetalning av inställda flygresor av Marianne M. Rødvei Aagaard
- Åldersgränser i socialtjänsten – diskriminering eller en fråga om värdighet? av Per Norberg

Artiklar
- Domstolarnas skyndsamhetskrav i ett ansträngt budgetläge av Simon Göransson
- Företagsvärdering utifrån kalibrering av kassaflödesanalys – HQ-målet av Peter Jennergren
- Skadereglering genom reparation och återuppbyggnad – försäkringsbolagens ansvar av Andreas Rönnheden & Lars-Olof Svensson

Rättsfallskommentarer
- NJA 2019 s. 807, "Badrummet", Procentmetod vid felbedömning av bostadsrätt såld i befintligt skick. Kan metoden förbättras? av Oskar Gentele
- NJA 2013 s. 830, Omfattningen av abandonering enligt 3 kap. 9 § första stycket konkurslagen av Mikael Mellqvist
- NJA 2020 s. 115, "De försvunna korna", Försäkringsbolags skadeståndsansvar för obefogad uppsägning. De försvunna korna av Jori Munukka

Skiljedomsrätt
- Fråga om rättskraftens objektiva utsträckning, särskilt vid ogiltighetstalan av Henrik Bellander

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.