Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Fr.o.m. JT 2016-17 nr 1 kommer bidrag som godkänts för publicering i JT att förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2019-20, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:
JT net 2019–20

Om likgiltighetsuppsåt till omständigheter

JT 2019-20 nr 3

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskade artiklar (peer reviewed)
- Who will be in charge of upholding the Rule of Law in the EU? An assessment of proposed changes to the EU’s Rule of Law Toolbox av Andreas Moberg
- Eternal Contracts and the Freedom of Termination – A Nordic Perspective av Ville Pönkä
- Aktuella utmaningar för svensk arbetsrätt av Petra Herzfeld Olsson, Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun & Erik Sjödin
- Hur kan arbetsvillkor övervakas vid offentlig upphandling? av Kerstin Ahlberg & Niklas Bruun
- Konsten att inkludera arbetskraftsmigranter i den svenska arbetsrättsliga modellen av Petra Herzfeld Olsson
- Arbetsmarknadens skuggsida – rättsföljder vid för låga löner av Erik Sjödin
- Människoexploatering – en analys av ett straffbuds förhållande till regleringen av arbetsmarknaden av Erik Sjödin

Artikel
- Caeci caecos ducentes: Regleringen av bostadskrediter efter finanskrisen av Dan Hanqvist

Rättsfallskommentarer
- NJA 2019 s. 629, Om talerätt i ärenden om att upphäva beslut att anta detaljplan av Elisabeth Ahlinder
- NJA 2019 s. 866, Miljöansvaret i avtalsförhållanden. Branddammen på Malmö flygplats av Stina Bratt
- HFD 2019 not. 31 Plenidom om beskattning av styrelsearvoden av Peter Melz

Skiljedomsrätt
- Klander av skiljedom i Sverige och Schweiz – några jämförelser av Christer Söderlund

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.