Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Fr.o.m. JT 2016-17 nr 1 kommer bidrag som godkänts för publicering i JT att förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2019-20, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:
JT net 2019–20

Caeci caecos ducentes: Regleringen av bostadskrediter efter finanskrisen

JT 2019-20 nr 1

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskade artiklar (peer reviewed)
- Den amerikanska lagens långa arm av Anders Leissner
- Det nordiska funktionalistiska angreppssättet och obehörig vinst – Dieselfallet av Claes Martinson

Artiklar
- Felparkeringsrätt – hellre fälla än fria? av Boel Flodgren
- Om avhjälpande av fel, och om diverse reformbehov i standardvillkoren för entreprenad av Torgny Håstad
- Konventionstolkning och EU-domstolen av Lena Sisula-Tulokas
- Begränsningar i ersättningsrätten vid oberättigade frihetsberövanden av Felicia Taubert
- Rätt snabbt – beredning av (brådskande?) lagstiftning av Lovisa Widerström
- Den nordiska rättsvetenskapens metoder och fri digital rörlighet av rättsliga idéer inom EU av Thomas Wilhelmsson

Rättsfallskommentarer
- Høyesteretts dom HR-2019-1225-A, Norsk dom om samlade störningskrav (global claims) av Oskar Gentele
- NJA 2019 s. 238, Straffvärde och flerfaldig brottslighet av Lena Holmqvist
- NJA 2019 s. 23, HD:s nej till obehörig vinst mellan sambor av Göran Lind
- NJA 2018 s. 1151, Partiell fakultativ edgångsskyldighet i konkurs av Mikael Mellqvist
- NJA 2019 s. 89, Skogsbranden i Västmanland – skada i följd av trafik? av Marcus Radetzki
- NJA 2018 s. 704, Rekvisitet oriktig uppgift – nytt begreppsinnehåll i allmän domstol? av Teresa Simon-Almendal

Skiljedomsrätt
- Har Belgor förändrat prövningen av en skiljenämnds behörighet och handläggningsfel? Av Patrik Schöldström

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.