Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen. Sedan några år tillbaka erbjuder vi även expertgranskning (peer review).

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Fr.o.m. JT 2016-17 nr 1 kommer bidrag som godkänts för publicering i JT att förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2020-21, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:
JT net 2020-21

Den amerikanska domaren Ruth Bader Ginsburg

Prejudikat utan prejudikatvärde? En kritisk analys av Högsta domstolens avgörande ”Toppbyggs verifikationer”

IVO:s granskning av Lilla hjärtat – quo vadis?



JT 2020-21 nr 1

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns senaste numret av JT tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Ur innehållet:

Expertgranskade artikel (peer reviewed)
- Klimatprocesser mot staten – runt om i världen och i Sverige av Jonas Ebbesson
- Lagt kort ligger. Om handläggningsslarv och rättelse av Allison Östlund & Jonas Hallberg

Artiklar
- Avtalsinnehåll, tolkningsutrymmen och luckor av Niklas Arvidsson
- Metodutvecklingen inom doktrinen av Lars Heuman
- Några myndigheter i coronatider – ett rättsligt perspektiv av Lotta Vahlne Westerhäll
- Ska en beställare bereda en entreprenör möjlighet att avhjälpa fel om entreprenaden hävts enligt AB 04/ABT 06? av Isak Willborg & Eddie Wallkvist

Rättsfallskommentarer
- NJA 2019 s. 94, "Gamla vägen", Bostadsrättsföreningars ansvar för fel i lägenhetsförteckning av Algot Bengtsson
- NJA 2020 s. 3, Girjas-domen av Bertil Bengtsson
- NJA 2020 s. 169, ”Vanföreställningen”, Tillfällig sinnesförvirring i Högsta domstolen? av Tova Bennet
- NJA 2019 s. 826, "Konkursansökningarna", Rätt fristdag enligt 2 kap. 21 § konkurslagen – Vad betyder ett konstaterande presens? av Mikael Mellqvist
- NJA 2020 s. 241, ”Musikmiddagarna”, Representation och mutbrott av Claes Sandgren

Skiljedomsrätt
- Stockholm Arbitration Yearbook 2019 av Lars Heuman

Dessutom innehåller häftet ett flertal bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.