Artiklar av Katarina Alexius

Nr 2 2011/12

Artikel

s. 273 Socialrättsliga principer vid risk för vräkning – finns det i Sverige en rätt till boende, bostad eller ett hem?