Artiklar av Jori Munukka

Nr 2 2023/24

Rättsfall

s. 410 Detaljplanekravet och fastighetsägarintresset. Förhandsbeskedet i Kullavik

 

Nr 4 2021/22

Rättsfall

s. 963 Andelsinkongruens och jordabalkens tillbehörsreglering. Estrids hus

 

Nr 3 2021/22

Rättsfall

s. 692 Hävning krävs trots svävarvillkor. Kommunens hävningsförklaring

Recension

s. 768 Amelia Krzymowska, Servitut. En civil- och offentligrättslig bruksrätt (ak. avh.), Jure Förlag 2020, 421 s.

 

Nr 2 2020/21

Rättsfall

s. 473 Försäkringsbolags skadeståndsansvar för obefogad uppsägning. De försvunna korna

 

Nr 1 2020/21

Recension

s. 228 David Dryselius, Avtalsviten – effekter och rättsverkningar (ak. avh.), Lund 2019, 387 s.

 

Nr 1 2018/19

Rättsfall

s. 149 Bevisbörda och beviskrav för om köparen tagit med sig varan vid butiksköp

 

Nr 4 2017/18

Debatt

s. 939 Skälig tidsåtgång vid löpande räkning

 

Nr 3 2017/18

Debatt

s. 776 Överlåtelseförbud är lagfartshinder – HD har skapat ett behov av lagändring

 

Nr 2 2017/18

Rättsfall

s. 393 36 § avtalslagen som universalverktyg mot friskrivningar och ansvarsbegränsningar

 

Nr 4 2016/17

Rättsfall

s. 954 Fastighetsköp med motstridiga köpehandlingar – Köpekontraktet ges företräde

s. 965 Gränsdragningen mellan allmänna fastighetstillbehör och industritillbehör

Recension

s. 1009 Håkan Andersson m.fl., Uppsatser om försäkringsvillkor, Jure Förlag AB, Stockholm 2015, 354 s.

 

Nr 2 2015/16

Rättsfall

s. 410 Utomobligatoriska anspråk mot avtalsparts kontraktsmedhjälpare och mot avtalspart

 

Nr 2 2011/12

Rättsfall

s. 387 Värdehöjande reparation efter brandskada ska bäras av bostadsrättsföreningen

 

Nr 2 2010/11

Rättsfall

s. 449 Mäklarprovision vid avbrutna köp

s. 464 Är orderskuldebrev negotiabla? Höjd godtroströskel vid förvärv av löpande skuldebrev

 

Nr 4 2008/09

Rättsfall

s. 887 Avkastnings- och dröjsmålsränta vid avtals ogiltighet

 

Nr 2 2008/09

Artikel

s. 311 EG-domstolen om omleverans: Konsument ska inte betala nyttoersättning för utbytt vara