Artiklar av Torben Spaak

Nr 1 2022/23

Recension

s. 201 Ola Svensson, John Rawls’ teori om rättvisa. En studie i rättsfilosofi, Juristförlaget i Lund 2020, 124 s.

 

Nr 4 2021/22

Artikel

s. 844 Induktiva slutledningar i juridisk analys

 

Nr 2 2016/17

Debatt

s. 533 Fahlbeck om de lege ferenda-forskning

 

Nr 2 2008/09

Artikel

s. 326 The Idea of a Right to Genetic Privacy

 

Nr 3 2005/06

Artikel

s. 563 Rättspositivism och juridisk argumentation