Artiklar av Laila Zackariasson

Nr 1 2014/15

Rättsfall

s. 157 Tillbehör till samägd fastighet

 

Nr 3 2012/13

Rättsfall

s. 671 Frågor om avskiljande enligt lagen om redovisningsmedel och om avräkningsordning vid betalning av redovisningsskuld

 

Nr 1 2005/06

Rättsfall

s. 166 Överdebiterad leasingavgift – tolkningsfrågor och ansvarsfrågor