Artiklar av Gunnar Persson

Nr 4 2006/07

Rättsfall

s. 907 Förtal i kvällspressen – Mikael Persbrandt mot Expressen

 

Nr 2 2000/01

Rättsfall

s. 417 Meddelarfrihet vid filmad föreläsning?