Artiklar av Hans Bagner

Nr 2 2000/01

Skiljedomsrätt

s. 431 Nya bevisregler för internationella skiljeförfaranden

 

Nr 2 1997/98

Skiljedomsrätt

s. 514 Internationella Handelskammarens (ICC) nya skiljedomsregler

 

Nr 3 1996/97

Skiljedomsrätt

s. 789 Den nya engelska skiljemannalagen